Prelucrarea datelor cu caracter personal - Fomco Wood

Protecția Datelor cu caracter personal

1.1. FOMCO prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate şi manual destinate emiterii facturilor de bunuri și/sau servicii, colectarea eventualelor creanţelor legate de acestea, precum şi rezolvării solicitărilor dumneavoastră în legătură cu activitatea desfăşurată de FOMCO.

1.2. Dumneavostră prin prezenta ați luat la cunoștință, ați acceptat și vă dați consimțământul liber, ca datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră să intre în baza de date a FOMCO numai în scopuri statistice și de marketing.

1.3. Prin prezenta ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv:

a.) de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, conform legii;
b.) de acces la datele dvs. cu caracter personal;

c.) de intervenție asupra datelor dvs. cu caracter personal;
d.) de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;

e.) de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile legii – în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare;
f.) de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie.

1.4. Informaţii personale sunt informații pe care ni le oferiți și care vă identifică personal, cum ar fi numele, adresa de e-mail, informațiile de facturare sau alte date care pot fi asociate ușor de Google sau Facebook cu astfel de informații, cum ar fi informațiile asociate Contului Google, respectiv Facebook.

1.5. Fomco utilizează datele cu caracter personal pentru a asigura clienților/cumpărătorilor servicii de cea mai bună calitate, precum și dacă este cazul, servicii de marketing, reclamă și publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire și monitorizare a vânzărilor.

Newsletter
2.1. Newsletter-ul reprezintă un mesaj electronic (e-mail) trimis în mod periodic către dumneavoastră, în cazul în care vă dați acordul în mod expres și neechivoc, cu privire la termenii și condițiile prezentului website. Orice utilizator se poate abona la newsletter complet gratuit. Abonarea la newsletter se face prin completarea formularului de newsletter. Odată abonat, utilizatorul își dă acordul, în mod expres și neechivoc, cu privire la toate prevederile acestor termeni și condiții.

2.2. Dumneavostră trebuie să vă asigurați că newsletter-ul trimis de către FOMCO ajunge în Inbox. În cazul În care newsletter-ul ajunge în folder-ul de Spam / Junk / Bulk / Trash, dumneavoastră trebuie să apăsați pe Not Spam / Not Junk.

FOMCO respectă dreptul dumneavoastră la intimitate, iar în cazul în care nu doriți să mai primiți newsletter-ele trimise de FOMCO, este suficient să vă dezabonați. Dezabonarea are loc imediat, iar dumneavoastră nu veți mai primi newslettere ulterioare decât dacă vă reabonați.

Confidențialitate

3.1. Echipa Fomco încearcă să protejeze cât mai mult dreptul la intimitate și la imagine al utilizatorilor website-ului. Ne propunem să vă oferim dumneavoastră, utilizatorilor website-ului, o experiență online sigură, care să nu vă afecteze în mod negativ viața personală. În acest sens depunem toate eforturile pentru a ne asigura că informațiile pe care dumneavoastră le introduceți în baza noastră de date sunt folosite numai în scopurile pe care dumneavoastră le aveți în vedere, le cunoașteți și v-ați dat acceptul.

3.2. Dumneavoastră întelegeți, acceptați și vă oferiți acordul că toate informațiile Fomco care v-au fost oferite, indiferent de modul de transmitere, e-mail, telefonic, reprezintă informații confidențiale ale Fomco și vă obligați prin prezenta să păstrați cu strictețe caracterul confidențial al acestora. În caz contrar, Fomco este îndreptățit de a solicita daune-interese.

Solicită ofertă

Completează formularul de mai jos